Kdo to byl a je Ježíš Kristus? Křesťané dostali „přezdívku“ „Kristovci“ právě podle něj. Tedy křesťan není od slova křest, ale Kristus.

Ježíš a jeho život, smrt i vzkříšení jsou centrem Bible, křesťanské zvěsti, Kristova evangelia.

Když porozumíš Jeho slovům, poznáš Boha. Sám řekl, že kdo slyší Jeho slova, slyší slova Boží. A kdo věří v něho (je Boží Syn, který přišel za svět zemřít za naše hříchy, a vstal z mrtvých), i kdyby zemřel, bude žít věčně! To jsou silná slova, která stojí za to prozkoumat.

Neměl žádné služebnictvo, přesto ho nazývali Mistrem.

Neměl tituly, ale nazývali ho učitelem.

Nestudoval zdravotnictví, ale říkali mu lékař.

Neměl armádu, přesto se ho králové báli.

Nevyhrál žádnou vojenskou bitvu, přesto přemohl svět.

Nespáchal žádný zločin, přesto jej ukřižovali.

Byl pohřben v hrobě, přesto žije i dnes.

Hledáte příběhy křesťanů, kteří se s Ježíšem osobně setkali? Potom vřele doporučuji www.hledamboha.cz.

Na stránce https://kurzycodex.cz/ se můžeš přihlásit do praktických internetových kurzů týkajících se života a křesťanství. 

Jak sehnat Bibli a dozvědět se víc o Ježíši Kristu?

Více informací o Bibli a jak ji sehnat najdete zde.

Také doporučuji shlédnout filmové zpracování Lukášova evangelia zde.