Kontakt

Tyto stránky nemají za cíl vytvoření dokonalého obrazu křesťanství. To ani nejde, protože co křesťan, to originál.
Jen sděluji mé osobní poznatky týkající se víry a následování Ježíše. Hlavní zdroj je kniha Bible, Starý i Nový zákon.
A také každodenní zkušenost s živým Bohem a mým Pánem, Ježíšem Kristem.

GDPR PS: Jde o soukromou iniciativu. Vaše údaje nesbírám, cokoli stačí poslat přes formulář anonymně. Kdo napíše kontakt, mohu časem odpovědět, ale v žádném případě nepředám dalším lidem (pokud si sami nenapíšete o kontakt například na křesťany ve vašem okolí).

Petr „Křesťan“, info@krestan.cz